چند کلمه حرف حساب/ گفتگو هم آدابی دارد

بعضی مواقع گفتگو می‌کنیم که حرف خود را به کرسی بنشانیم؛ اما این فرهنگ گفتگو نیست...

ما آدم‌ها بعضی مواقع گفتگو می‌کنیم که حرف خود را به کرسی بنشانیم؛ اما این فرهنگ گفتگو نیست.
راه و رسم درست گفتگو کردن را با هم بشنویم:

فایل‌های صوتی:منبع : http://www.islamiclife.ir

/ 0 نظر / 23 بازدید